Dydaktyka

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzi na studiach I I II stopnia specjalność “Zarządzanie i doradztwo personalne”.

Dlaczego warto wybrać tę specjalność:

  • Firmy potrzebują specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi by wspierać efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, umożliwiającego budowanie przewagi konkurencyjnej.
  • Wiedza pozyskana w trakcie nauki na tej specjalności wspierać będzie osiąganie wysokiej efektywności działania w sytuacji objęcia stanowiska menedżerskiego. Duża część podstawowych obowiązków wiąże się bowiem z zarządzaniem zespołem pracowników.
  • Prowadząc własną działalność gospodarczą konieczne jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania personelem by osiągać zakładane cele i rozwijać własny biznes.
  • Kończąc naszą specjalność będziesz przygotowany do zaadaptowania się do nowej sytuacji, związanej z podjęciem zatrudnienia, zrozumiesz panujące u twojego pracodawcy zasady, co może pozwolić na szybsze osiągnięcie zakładanego poziomu efektywności na stanowisku pracy.

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy:

  • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
  • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
  • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych