Studia I stopnia

Kierunek: Inżynieria organizacji i zarządzania 

Specjalność: Zarządzanie i doradztwo personalne

Celem kształcenia na kierunku: „Inżynieria organizacji i zarządzania” – studia licencjackie, jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji składających się na sylwetkę absolwenta. Na kierunku tym kładzie się szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności organizacyjnych, związanym z realizacją podstawowych funkcji zarządzania w odniesieniu do organizacji funkcjonujących w sektorze biznesu, publicznym oraz non profit.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności „Zarządzanie i doradztwo personalne”:

 • Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rynek pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Kultura organizacji
 • Zarządzanie efektywnością pracy
 • Doradztwo personalne
 • Systemy kadrowo-płacowe
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Zarządzanie różnorodnością zatrudnienia
 • Zarządzanie czasem
 • Prawo pracy
 • Współczesne modele biznesowe
 • Poces  zarządzania
 • Restrukturyzacja
 • Analizy i gry strategiczne
 • Metodyka Foresight’u
 • Techniki twórczego myślenia

Stanowiska, na których możliwe jest podjęcie pracy po ukończeniu specjalności „Zarządzanie i doradztwo personalne”:

 • działy personalne w firmach: specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju personelu, specjalista ds. personalnych, trener wewnętrzny, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. employer branding, specjalista ds. systemów motywacyjnych, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. CSR
 • firmy doradcze: młodszy doradca ds. RIS, młodszy doradca personalny, trener, analityk wynagrodzeń, doradca zawodowy
 • firmy outsourcingowe i offshoringowe: specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane dla firm macierzystych i klientów zewnętrznych