Oferta współpracy naukowej

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji gospodarczych i innych instytucjach. Do aktualnych kierunków badań naukowych pracowników Katedry należą:

 1. Współczesne koncepcje zarządzania ludźmi
 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Kultura organizacji
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć
 6. Rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie karierą zawodową, talenty
 7. Strategie i metody inwestowania w kapitał ludzki
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
 10. Problem płynności i retencji zatrudnienia
 11. Systemy informatyczne w ZZL