Post-graduate studies, MBA, doctoral studies

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, popartą przykładami praktycznymi. Oprócz poznania podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim słuchacze nabędą (rozwiną) szereg umiejętności takich jak np. rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne komunikowanie się. Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego HRM. Jest programem autorskim i unikatowym, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.