Opinie absolwentów

Studia były rewelacyjne i na bardzo wysokim poziomie. Najważniejsze jednak było to, że przekazywana wiedza była do zastosowania od zaraz w praktyce -
tu teoria absolutnie nie rozmijała się z praktyką.
Leszek – praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem

Podziękowania dla Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za owocną i doskonałą wiedzę, pozwalającą na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie, jaką otrzymał nasz żołnierz kpt. rez. Adam Żmuda podczas realizacji studiów podyplomowych 2010/2011.
Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej wz. ppłk pilot Paweł Półtorak

Studia podyplomowe “Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” prowadzone przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały zorganizowane w sposób profesjonalny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny, dydaktyczny i organizacyjny zajęć. Doskonale opracowany program studiów pozwolił mi na pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Innowacyjne metody nauczania, imponujące doświadczenie osób prowadzących sprawiły, że zdobytą wiedzę zaczęłam wykorzystywać w swojej pracy zawodowej zaraz po zakończeniu studiów. Było to możliwe dzięki połączeniu zagadnień teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi. Jestem przekonana, że oferta studiów podyplomowych prezentowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego odpowie na potrzeby wielu firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.
Maria Szuba