Program studiów

Semestr I 1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 5h2. Wprowadzenie do coachingu – coaching wielopoziomowy – 15h 3. Psychologia pozytywna – 10h 4. Narzędzia psychometryczne – Warsztat MBTI – 12h 5. Kompetencje coachingowe – Coaching rozwoju (ICF) – 26h 6. Kompetencje coachingowe – Pokonywanie barier (ICF) – 26h 7. Tworzenie zespołów – 5h […]