Program studiów

Semestr I 1. Coaching w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 5h; 2. Wprowadzenie do coachingu – coaching wielopoziomowy – 15h; 3. Psychologia pozytywna – 10h; 4. Narzędzia psychometryczne – Warsztat MBTI – 12h; 5. Kompetencje coachingowe – Coaching rozwoju (ICF) – 26h; 6. Kompetencje coachingowe – Pokonywanie barier (ICF) – 26h; 7. Tworzenie zespołów – 5h; […]