Informacje

Misja KZKL

Kompetentne i profesjonalne uczestniczenie w procesie budowania teorii i upowszechniania wiedzy o tworzeniu i wykorzystywaniu  kapitału ludzkiego w gospodarce poprzez prowadzenie badań naukowych, działalność wydawniczą, dydaktykę oraz współpracę z menedżerami i doradcami personalnymi

 

Kalendarium

1 grudnia 2000 r. powstała Katedra Zarządzania Personelem w składzie: Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, dr Alicja Miś, dr Tomasz Sapeta, mgr Joanna Purgał

2001 r.

 • zatrudnienie mgr Beaty Buchelt

2003 r.

 • zatrudnienie mgr Marcina Karwińskiego

2005 r.

 • zatrudnienie mgr Urbana Pauli
 • Organizacja III ogólnopolskiego Zjazdu Katedr ZZL

2006 r.

 • obrona pracy doktorskiej Beaty Buchelt
 • nawiązanie współpracy z firmą Sedlak&Sedlak. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim została partnerem merytorycznym corocznego Krakowskiego Forum Wynagrodzeń

2007 r.

 • obrona pracy doktorskiej Joanny Purgał-Popieli
 • organizacja konferencji poświęconej jakości kapitału ludzkiego
 • nawiązanie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Uruchomienie pierwszej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dedykowanych pracownikom policji

2008 r.

 • uzyskanie stopnia dr hab. przez Alicję Miś,
 • zatrudnienie mgr Iwony Kubicy i mgr Anny Rychwalskiej
 • uruchomienie pierwszej edycji, realizowanych przy Katedrze, studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

2010 r.

 • zatrudnienie dr Grzegorza Łukasiewicza

2011 r.

 • obrona pracy doktorskiej Marcina Karwińskiego

2012 r.

 • obrona pracy doktorskiej Urbana Pauli
 • zatrudnienie dr Małgorzaty Machaczki
 • uruchomienie, we współpracy z firmą Process Coach, pierwszej edycji studiów podyplomowych Akademia Coachingu