Oferta

Jako zespół osób z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, realizujemy projekty doradcze, mające na celu wspieranie przedsiębiorstw działających na polskim rynku w efektywnym wykorzystywaniu potencjału zatrudnionych pracowników.
Obszar naszych działań obejmuje

1. Optymalizację procesów w ramach zarządzania zasobami ludzkimi np.:

 • Audyt organizacyjny
 • Audyt personalny
 • Analizę strategii organizacji i strategii działu personalnego
 • Analizę procedur
 • Proponowanie rozwiązań usprawniających
 • Wsparcie we wdrożeniu nowych standardów

2. Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierających realizowanie funkcji personalnej.

 • Oceny okresowe pracowników
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Systemy wynagrodzeń
 • Kompetencyjne opisy stanowisk pracy
 • Plany rozwoju personelu

3. Rozwój zatrudnionych pracowników realizowany jest poprzez programy szkoleniowe, zorientowane na rozwój konkretnych kompetencji, jako główne obszary tematyczne można wymienić:

 • Zarządzanie personelem
 • Zarzadzanie przez cele
 • Zarządzanie zespołem
 • Motywowanie
 • Komunikację interpersonalną 

W celu pozyskania informacji szczegółowych na temat naszej oferty, zapoznania sie z metodami działania lub pozyskania innych informacji prosimy o kontakt z dr Urbanem Pauli. e-mail: urban.pauli@uek.krakow.pl