Zrealizowane projekty doradcze i szkoleniowe

Szkolenie z zakresu budowania zespołów zrealizowane dla UG Zabierzów. Szkolenie zrealizowano w 2011 roku.

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich dyrektorów Stowarzyszenia Siemacha, 2011.

Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez Politechnikę Łódzką oraz Politechnikę Wrocławską w ramach projektu „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2010-2011.

Projekt doradczy Narzędzia Rozwoju Instytucjonalnego – przygotowanie i wdrożenie narzędzi wspierających procesy personalne w jednostkach administracji samorządowej. Projekt realizowany w latach 2010-2011.

Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności ZZL zrealizowane dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w roku 2010.

Ocena efektywności i jakości studiów podyplomowych realizowanych przez cztery uczelnie wyższe w ramach projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2008-2010.

Cykl szkoleń pt.: „Rozwój kompetencji kierowniczych dla średniej kadry zarządzającej” – zrealizowany dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Projekt obejmował 60 dni szkoleniowych i był realizowany w latach 2008-2009.

Dedykowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, zrealizowany dla pracowników Goodyear Dębica w roku akademickim 2008/2009.

Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy oraz opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie.Projekt zrealizowany w latach 2007-2008.

Ocena jakości i efektywności studiów podyplomowych realizowanych przez 14 uczelni wyższych, w ramach projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w latach 2006-2008.

Dedykowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim przygotowany dla pracowników Małopolskiej KWP. Studia są realizowane od 2007 roku.

Opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., projekt zrealizowany w 2005 roku.