Opłaty

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kapitałem Ludzkim zostaje ZAMKNIĘTA.

Uwaga: Podjęcie studiów wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Słuchaczem a UEK (I zjazd).

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim wynosi 200 zł. i jest zaliczana na poczet I raty opłaty za studia.

Wpłaty proszę dokonać na konto:
35 1060 0135 0021 0686 0831 1111 - w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko słuchacza. UWAGA:  Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt w celu sprawdzenia, czy są jeszcze wolne miejsca.
UWAGA: to konto przeznaczone jest TYLKO do wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata (czesne) za studia wynosi 4 000 zł. Wniesienie opłaty możliwe jest w dwóch formach:

  • jednorazowo (całkowita kwota wpłaty)- w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu numeru Indywidualnego Konta Słuchacza, konto otrzymuje słuchacz studiów na pierwszym zjeździe;
  • ratalnie ( dwie raty- nie ma możliwości rozłożenia czesnego na większą ilość rat ):
    1. pierwsza rata w wysokości 2 000 zł wpłacona w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu numeru indywidualnego konta;
    2. druga rata w wysokości 1 800 zł.

UWAGA:
Studia nie są dofinansowane ze środków unijnych
W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.
W sytuacji nie podjęcia bądź rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.