Wymagane dokumenty

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Osoby zainteresowane studiami składają następujące dokumenty:
1. wypełniony kwestionariusz; Kwestionariusz – Zarządzanie kapitałem ludzkim
2. formularz zgłoszeniowy – wypełniany przez osoby delegowane przez firmę; Zgłoszenie pracodawcy
3. potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
4. dyplom ukończenia studiów (oryginał – do skserowania w momencie składania dokumentów);
5. dwa zdjęcia legitymacyjne.


  • Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim w budynku „Ustronie” pok. 408 C, na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 (w godzinach pracy sekretariatu).
  • Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.
  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów!
  • Warunkiem uruchomienia kierunku studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów.