Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz praktycy z wieloletnim stażem:

dr Beata Buchelt – absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (studia licencjackie), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia magisterskie), oraz Maastricht School of Management w Maastricht (Master of Business Administration). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w dniu 12 czerwca 2006 roku na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zakresu nauk o zarządzaniu. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych oraz studiów Executive MBA oraz International MBA. Wykładowca Roosevelt University, Chicago, USA, CERAM Sophia Antipolis, School of Business, France and Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan, USA. Wieloletni współpracownik/audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Wykładowca, konsultant i trener w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, audytów personalnych, systemów ocen pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi.

Barbara Czarnecka – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie firmą” w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki długoletniej pracy jako wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych prowadzonych między innymi dla takich firm jak: PolskaPresse, Getting Bank, TC Dębica (Goodyear), CARITAS Polska. Autorka i współautorka publikacji, artykułów naukowych oraz projektów badawczych i doradczych. Główne obszary zainteresowań: kształtowanie kultury organizacyjnej w elastycznych organizacjach, zarządzanie zespołami wirtualnymi, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, metody doskonalenie i rozwoju organizacji.

 

Iwona Kubica – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w 2007r. ukończyła specjalność Zarządzanie i Doradztwo Personalne, broniąc pracę magisterską poświęconą nowoczesnym systemom rozwoju pracowników. Rok później została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, pełni także funkcję koordynatora studiów podyplomowych ZKL. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz certyfikowany doradca zawodowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale personalnym firmy produkcyjnej, a następnie w firmach doradczo-szkoleniowych, gdzie pracowała jako trener i konsultant. Jako HR-owiec z wykształcenia, wyboru i zamiłowania wyznaje zasadę, że to ludzie są najważniejsi dla organizacji i należy dołożyć wszelkich starań, aby wydobyć drzemiący w nich potencjał. Główny zakres jej zainteresowań stanowi zarządzanie różnorodnością (diversity) oraz adaptacja do pracy w organizacjach wielokulturowych. Specjalizuje się także w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, kultury organizacyjnej oraz rozmów oceniających.

 

 

dr Grzegorz Łukasiewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w styczniu 2007 roku na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ilościowych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim rachunkowości zasobów ludzkich, pomiarze i sprawozdawczości kapitału ludzkiego czy technologiach informatycznych wykorzystywanych w zzl. Jest autorem licznych publikacji z tematyki kapitału ludzkiego, w tym książki Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009). Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych m.in. w ramach studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie czy Controlling i finanse przedsiębiorstw organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest współautorem narzędzia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego NKL opracowanego w ramach projektu systemowego innowacyjnego „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider projektu) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Partner projektu).

 

dr Piotr Markiewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Ekonomiki Produkcji, Kierunek Organizacja i Zarządzanie, magister ekonomii), w roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Autor ponad 40 publikacji, w tym czterech książek z zakresu zarządzania.

 

 

 

dr hab. Alicja Miś, Prof. UEK - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Stopnie naukowe uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała stopień magistra socjologii (o specjalności socjologia pracy) oraz stopień magistra nauk politycznych w zakresie dziennikarstwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematyki kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

 

 

dr Urban Pauli - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Jest kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Personelem, Szkoła Trenerów Biznesu i Szkoła Coachów w Biznesie realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA z zakresu: Motywowania pracowników, Szkoleń, Identyfikacji potrzeb szkoleniowych, Oceny efektywności szkoleń, Coachingu, Modeli kompetencyjnych, Rekrutacji i selekcji, Narzędzi oceny rozwoju pracowników. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i projekty doradcze dla firm, podmiotów administracji publicznej i organizacji non profit. Przygotował i zrealizował procedury AC/DC oraz projekty doradcze z zakresu kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, systemów ocen okresowych, kompleksowych programów rozwoju pracowników. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę szkoleń i rozwoju pracowników, motywowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autor kilkunastu artykułów naukowych, monografii Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, współautor publikacji książkowych m.in.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami w organizacji, Funkcja personalna -diagnoza i kierunki zmian.

 

 

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół współczesnych koncepcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, zarządzania talentami, rozwoju zasobów ludzkich i rynku pracy. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”; członek Editorial Board czasopisma Journal for East European Management Studies (Niemcy). Człowiek Roku w HR w Polsce (2008), wybrany w konkursie Rzeczpospolitej i Firmy „Bigram SA”. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (1987-89, 1995) oraz Volkswagen Stiftung (1991).

 

 

 

tomasz-sapetadr Tomasz Sapeta - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – dyplom mgr ekonomii – specjalność: ekonomika pracy i polityka społeczna. Doktorat na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu nauk o zarządzania pt. “Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw”. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dla jednostek Policji i Akademia Coachingu realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, koordynator ds. jakości kształcenia w Krakowskiej Szkole Biznesu.Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą, zarządzania strategicznego, audytów personalnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Współautor projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych.Autor i współautor publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie wynagrodzeniami, audyt personalny a także zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej.

 

 

Monika Schwertner – certyfikowany coach ICF, mgr filologii UJ, ukończyła Studia Menedżerskie MBA na SGH w Warszawie i ESSEC w Paryżu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UE w Krakowie. Jest absolwentką kursów przy OPP w Oxfordzie – Certyfikowany Praktyk narzędzi psychometrycznych MBTI (Myers Briggs Type Indicator) i 16PF (The Sixteen Personality Factor Questionnaire), kursów Team Diagnostic Assessment w Amsterdamie przy Team Coaching International – Autoryzowany Fasylitator metody TDA, kursów w kanadyjskim Erickson College oraz kursu Teaching Mindfulness w szkole Shamasha Alidiny. Jej doświadczenie zawodowe to wiele lat pracy na stanowiskach menedżerskich i członka zarządu w korporacjach różnych sektorów, reprezentujących bardzo różne geograficznie kultury organizacyjne. Współpracowała z firmami: ABB, BPH, UBS, Elica, Tokai Rubber Industries, Delphi, ENI, Brown Brothers Harriman, NTT Data, Wabco, Mars, Unilever. Od 4 lat prowadzi własną firmę konsultingową Process Coach, realizując projekty coachingowe, rozwoju organizacji oraz warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich w krajach Europy, Azji i Afryki. Była członkiem polskiego Zarządu International Coach Federation, jest wykładowcą i autorką publikacji naukowych z zakresu HR, coachingu i tematyki przywództwa kobiet (http://www.monikaschwertner.pl/).

 

dr Bernard Ziębicki - adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opublikował jako autor lub współautor łącznie ponad 120 prac naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: metodologii organizacji i zarządzania, efektywności organizacyjnej, systemów wynagrodzeń, nowych koncepcji i metod zarządzania. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą. Realizował projekty badawczo-wdrożeniowe dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych z zakresu m.in. wartościowania pracy, projektowania systemów wynagrodzeń, tworzenia strategii, oceny struktury organizacyjnej i systemu zarządzania.

 

 

 

 

dr hab. Przemysław Kisiel – socjolog, pracownik Katedry Socjologii UEK. Specjalizuje się w problematyce kultury, uczestnictwa w kulturze oraz społecznego kontekstu sztuki.

dr Marek Benio
Krzysztof Biel
mec. Paweł Korus
dr Alicja Szczygieł