Cel studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim” prowadzone są przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach zmian gospodarczych. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę teoretyczną związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, egzemplifikowaną przykładami praktycznymi, przygotowanymi dla potrzeb studiów. Dlatego też oprócz poznania podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim słuchacze nabędą (rozwiną) szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu tym kapitałem, jak i organizacjami, takich jak np. rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne komunikowanie się. Istotne w programie studiów będzie zwrócenie szczególnej uwagi na prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim zarówno w ujęciu polskiego, jak i europejskiego prawa pracy. Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego HRM. Jest programem autorskim i unikatowym, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.