Profil słuchacza

Studia w proponowanym kształcie adresowane są do pracowników podmiotów gospodarczych i jednostek administracji publicznej.

Potencjalnymi słuchaczami studiów będą zarówno pracownicy zajmujący się na co dzień sprawami HR, jak i osoby nie posiadające doświadczenia w tym obszarze a chcące podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto powyższe studia dadzą możliwość dalszego rozwoju absolwentom Uczelni nie tylko z pokrewnych kierunków studiów magisterskich, ale również i tych, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje wykształcenie.